Wat is de Sense4-methode

Sense4Digital werkt graag op projectbasis met u samen om van uw digitaliseringsproject een succes te maken. Tijdens het gehele project hebben we veel aandacht en respect voor de menselijke factor binnen een digitaliseringsproject. We lopen niet te ver voor de troepen uit en leveren maatwerk met een duidelijk doel dat haalbaar is en bij uw mensen en organisatie past. Want iedere organisatie is uniek en hierdoor ook ieder digitaliseringsproject.

De projectdoelen bereiken we door de Sense4-methode toe te passen, welke bestaat uit 4 stappen, welke we hieronder beschrijven en uitleggen.

Commitment, Diagnose, Organiseren, Digitaliseren

1. Commitment 

Sense4Digital vraagt commitment van de keyspelers uit uw organisatie; de directie is de belangrijkste ambassadeur van het project. Alleen als dat het geval is, kunnen wij werken aan betrokkenheid van overige medewerkers en de organisatie begeleiden door een succesvolle digitaliseringsslag.

2. Diagnose 

Voordat we aan de slag gaan, willen we eerst begrijpen waar de organisatie op het gebied van digitalisering precies staat. Dit doen wij bijvoorbeeld via interviews, brown paper sessies en maken wij gebruik van een onafhankelijke 360° business diagnostiek-tool. Wij stellen die vragen die voor het project relevant zijn. Zo krijgen we inzicht in de organisatieprocessen, -structuur en -cultuur en welke rollen betrokken keyspelers en relevante afdelingen innemen. En vooral ook welke risico’s er te verwachten zijn.

Na deze inventarisering kunnen wij duidelijk aangeven welke stappen de organisatie moet nemen om klaar te zijn voor de volgende digitaliseringsslag. Uiteraard helpt en begeleidt Sense4Digital u bij al deze stappen.

3. Organiseren

Na de inventarisatie en diagnose fase gaan we het digitaliseringsproject organiseren. Dit doen we door het opstellen van het projectplan en wanneer nodig een veranderplan met in deze twee plannen de (project)doelen, kansen, bedreigingen en risico’s. We bepalen onder andere de projectstructuur en hoe we het project gaan beheren, monitoren en borgen.

In deze fase informeren we en bereiden we de organisatie voor op de komende digitaliseringsslag.

4. Digitaliseren

De laatste stap is de daadwerkelijke digitaliseringsslag. Sense4Digital bereidt samen met het projectteam en de keyspelers van de organisatie alles en iedereen in de organisatie voor om de digitaliseringsoplossing in te richten en te testen. We begeleiden uw organisatie tot en met de succesvolle livegang van het digitaliseringsproject, zodat uw medewerkers er na de livegang geruisloos mee aan de slag kunnen. Tijdens het project monitoren we uiteraard de voortgang en sturen wanneer nodig bij. Als alles en iedereen live is, helpen we de organisatie om de nieuwe digitaliseringsoplossing ook echt te borgen binnen de organisatie en dan bent u echt klaar voor de nabije toekomst. Klaar om vooruit te gaan en weer verder te groeien, klaar voor eventuele toekomstige veranderingen en digitaliseringsslagen.

Wilt u vrijblijvend advies?