Digital-Project-MRI

Digital Project MRI

De digitale 360o organisatiescan

Eén van de hulpmiddelen die wij inzetten in de tweede stap van onze aanpak, de diagnose fase, is de Digital Project MRI. Deze MRI laat zien waar de organisatie op het gebied van digitalisering staat en welke risico’s het succes van digitalisering in de weg kunnen staan. De uitkomsten gebruiken we als benchmark en startpunt voor de vervolgstappen.

Inzicht dmv onze Digital MRI

Via online vragenlijsten vragen we feedback en input uit alle lagen van de organisatie. Zo ontstaat er een goed beeld van hoe uw organisatie is opgebouwd met aandacht voor de volgende onderwerpen:

  • Management
    De MRI geeft allereerst inzicht in de professionaliteit en kwaliteit van aansturing van de organisatie. Is er samenhang tussen strategische, organisatorische en operationele beslissingen? Kijkt het management eenduidig naar de organisatie en delen medewerkers dit?
  • Digitalisering
    Vervolgens krijgt u een concreet beeld van de digitaliseringsvolwassenheid van de organisatie. Hoe gaat u om met de organisatie, systemen, informatie en het gedrag rondom digitalisering? Waar zijn verbeteringen mogelijk of zelfs nodig om succesvol te digitaliseren?
  • Organisatiecultuur
    Tot slot geeft de scan inzicht in welke cultuur er binnen uw organisatie heerst en hoe medewerkers deze ervaren. Een organisatiecultuur waarin medewerkers graag werken is belangrijk om succesvol te digitaliseren.

Alle input verwerken wij in interactieve infographics die de resultaten op verschillende niveaus kunnen weergeven. Dit geeft unieke inzichten in de kansen voor digitaliseringsverbeteringen. De uitkomsten nemen wij met uw projectteam door en adviseren u over de vervolgstappen.

Wilt u vrijblijvend advies?