Sense4Digital wil graag al uw digitale initiatieven in beweging zetten en tot een succes maken. In welke fase uw uitdagingen ook liggen. Wij helpen u om de eerste of volgende digitale stap te zetten. Met duurzaam advies en soepel verlopende projecten. Altijd gericht op vooruitgang en succes.

Sense4Digital neemt veel projectwerk uit handen. Echter hebben we wel vertrouwen, inzet en medewerking van de keyspelers binnen organisaties nodig. Alleen dan slagen digitaliseringsprojecten.

Digitale strategie 

Het komen tot een goed gedigitaliseerde organisatie begint bij de basis. Sense4Digital helpt uw organisatie met strategisch advies als u aan die basis staat. Maar ook voor elke volgende fase binnen het digitaliseringsproces. Dat advies is een duidelijk plan met een roadmap voor zo’n drie jaar. Met dit plan kunt u zelf aan de slag. Uiteraard staan wij voor u klaar om u daarin te begeleiden.

Advies, project-, verander-, en verbetermanagement

Projectmanagement 

U kunt ons vragen uw digitaliseringsproject of een deelproject daarvan door ons te laten uitvoeren. Sense4Digital pakt u project op een gestructureerde manier aan met een duidelijk stappenplan. We bekijken samen met u welke methodiek of combinatie van methodieken het beste bij uw organisatie past. Meestal gebruiken we daarvoor de PRINCE2 methode of Agile methodiek. De PRINCE2 methode is volledig gericht op het management, de besturing en de organisatie van het project. Via de Agile methodiek werken we via afgebakende tijdframes door het gehele project heen.

Verandermanagement

Ieder project en zeker een digitaliseringsslag zorgt voor veranderingen in de structuur en/of werkwijze van de organisatie. Het op papier veranderen is meestal niet het probleem. Maar veranderingen gaan juist ook de mens in de organisatie aan. Weerstand, bureaucratie en verandermoeheid kan het project volledig in de weg staan. Of juist het gebrek aan kennis hoe met veranderingen om te gaan, kan een bottleneck vormen voor succesvol veranderen.Sense4Digital snapt hoe hiermee om te gaan: we begeleiden de keyspelers in de organisatie om de weerstand om te buigen, het kennisniveau omhoog te krijgen en alle neuzen op het juiste niveau weer dezelfde kant op te laten wijzen.

Advies, project-, verander-, en verbetermanagement

Verbetermanagement

Een onderdeel van het digitaliseringsproces kan het verbeteren van de werkprocessen in de organisatie zijn. Hoe beter diensten of producten door de keten van opeenvolgende activiteiten door het werkproces gaan, hoe minder verspilling er is. Van tijd, geld en middelen. Om uw verbetertraject succesvol te maken, werken we graag samen met medewerkers die zich enthousiast willen inzetten voor verbeteringen en een voortrekkersrol willen invullen. Daarvoor zetten wij graag de bewezen Lean/Six Sigma verbetermethodieken in.

Privacy management

Privacy management neemt een steeds belangrijkere rol in. Zeker binnen een digitale organisatie. Hoe meer gedigitaliseerd, hoe meer risico met steeds grotere gevolgen. AVG raakt dan ook de gehele organisatie. Sense4Digital helpt u met dit onderdeel binnen het totale digitaliseringsproces. Door AVG in goede banen te leiden met respect voor privacy.

Advies, project-, verander-, en verbetermanagement

Interimmanagement

Sense4Digital kunt u ook vragen voor interim-managementopdrachten. Met onze kennis en jarenlange ervaring hebben wij bewezen succesvol te zijn om deze rol op ons te nemen. Het gaat dan meestal om interimprojecten of -trajecten op het digitaliseringsvlak. Een voorbeeld daarvan is het realiseren van een solide, logische en betrouwbare ICT-(infra)structuur. Dat is altijd de basis waarop we de digitalisering moeten bouwen. Andere voorbeelden waarvoor u ons kunt inzetten zijn:

  • het herinrichten van bestaande digitalisering
  • het borgen en vastleggen van de daarbij behorende processen
  • het vervangen van softwareoplossingen
  • het organiseren van kostenreductie door een efficiëntere workflow
  • als schakel naar leveranciers op het gebied van ICT

Wilt u meer weten over onze diensten?