Hoe wij voor u aan het werk gaan

Sense4Digital werkt graag samen met u en kijkt kritisch naar uw processen. We communiceren open en eerlijk over wat we tegenkomen. Met respect voor elkaars expertise en de bestaande structuren binnen een bedrijf. We sparren graag, hebben aandacht voor de menselijke factor en streven naar gelijkgestemdheid in de besluitvorming. We zetten graag stappen en nemen het voortouw in het proces van digitale transformatie. We lopen niet te ver voor de troepen uit en leveren maatwerk met een duidelijk doel dat haalbaar is en bij uw organisatie past. We doen dit via vier stappen: commitment creëren, diagnose stellen, organiseren en uiteindelijk het implementeren van digitaliseringsoplossingen.

Sense4Digital neemt veel projectwerk uit handen. Maar we hebben wel vertrouwen, inzet en medewerking van de keyspelers binnen uw organisatie nodig. Alleen dan slaagt uw digitaliseringsproject.

Commitment, Diagnose, Organiseren, Digitaliseren

1. Commitment 

Sense4Digital vraagt 100% commitment van keyspelers uit uw organisatie; de directie is de belangrijkste ambassadeur van het project. Alleen als dat het geval is, kunnen wij werken aan betrokkenheid van overige medewerkers en de organisatie begeleiden door een succesvolle digitaliseringsslag.

2. Diagnose 

Voordat we aan de slag gaan, willen we eerst begrijpen waar de organisatie op het gebied van digitalisering precies staat. Dit doen wij bijvoorbeeld via interviews, brown paper sessies en maken wij gebruik van een onafhankelijke 360° business diagnostiek-tool, de Digital Project MRI. Wij stellen die vragen die voor het project relevant zijn. Zo krijgen we inzicht in de organisatiestructuur en -cultuur en welke rollen betrokken keyspelers en relevante afdelingen innemen. En vooral ook welke risico’s er te verwachten zijn.

Na deze inventarisering kunnen wij duidelijk aangeven welke stappen de organisatie moet nemen om klaar te zijn voor de volgende digitaliseringsslag. Ook komt uit de inventarisering naar boven welke, bij uw organisatie passende, applicaties (nog) nodig zijn. Uiteraard helpt en begeleidt Sense4Digital u bij al deze stappen.

Ontdek onze 360° business diagnostiek tool

3. Organiseren

Wie geven we welke rollen en verantwoordelijkheden? Hoe richten we de organisatie (opnieuw) in? Welke structuren en werkwijzen moeten veranderen? Welke taken wijzigen? Hoe gaan we dit alles monitoren, borgen en beheren?

In deze fase bereiden we de organisatie voor op de digitaliseringsslag.

4. Digitaliseren

De laatste stap is de daadwerkelijke digitaliseringsslag. Sense4Digital bereidt samen met uw keyspelers alles en iedereen in de organisatie voor om de software in te richten en te testen. We begeleiden uw organisatie tot en met de succesvolle livegang van het digitaliseringsproject, zodat uw medewerkers er na de livegang geruisloos mee aan de slag kunnen. Als alles en iedereen live is, is uw organisatie klaar voor de nabije toekomst. Klaar om vooruit te gaan en weer verder te groeien, klaar voor eventuele toekomstige veranderingen en digitaliseringsslagen.

Wilt u vrijblijvend advies?