Privacy statement

Deze website: Sense4.Digital (hierna: “de Website” of “deze Website”) wordt beheerd door Sense4Digital, gevestigd te Numansdorp (hierna: “Sense4Digital”). Bij bezoek aan deze Website kan Sense4Digital persoonsgegevens van u verzamelen en verder verwerken. Dat gebeurt in directe zin (op het moment dat u wordt gevraagd om gegevens te verstrekken) of in indirecte zin.
Sense4Digital waarborgt en respecteert uw privacy en zal uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de AVG en andere toepasselijke wet- en regelgeving verwerken op de wijze en voor de doeleinden zoals hierna beschreven.

Aard en doeleinden van de verwerking

Als u gebruik maakt van deze Website, zal Sense4Digital persoonsgegevens van u vastleggen. Deze persoonsgegevens zal Sense4Digital gebruiken om u in staat te stellen optimaal gebruik van deze Website te maken, een beter beeld te krijgen van de interesses van gebruikers die de Website bezoeken, met u te communiceren over producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn alsmede om oneigenlijk gebruik van deze Website tegen te gaan.
De persoonsgegevens die Sense4Digital verzamelt, zijn identificerende gegevens (uw naam en e-mailadres middels het contactformulier en ip adres), gegevens over het door u gebruikte hard- en software en gegevens over de door u op de Website geraadpleegde informatie.
Indien u daar toestemming voor heeft gegeven worden uw gegevens ook gebruikt om u te informeren over nieuwe producten en diensten.
Sense4Digital zal uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het doel waarvoor deze worden verzameld.

Bijzondere persoonsgegevens

Sense4Digital verwerkt zonder uw toestemming geen bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens met betrekking tot politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging of uw gezondheid) via de Website.

Cookies

Deze Website maakt gebruik van ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webserver op uw harde schijf wordt geplaatst en door de Website wordt gebruikt om uw computer te identificeren telkens wanneer u de Website bezoekt.
Sense4Digital gebruikt cookies om uw voorkeuren en andere gerelateerde informatie op te slaan. Sense4Digital gebruikt cookies niet om andere informatie over u of op uw persoonlijke computer te verzamelen.
Cookies kunnen worden verwijderd door de aanwijzingen van het hulpbestand van uw internetbrowser te volgen. Als u ervoor kiest cookies te deactiveren, is het mogelijk dat bepaalde delen van de Website niet goed werken.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Sense4Digital beschouwt een adequate beveiliging van uw persoonsgegevens als een belangrijke verantwoordelijkheid. Zij neemt dan ook fysieke, technische, elektronische, organisatorische en contractuele maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging, wijziging, niet-geautoriseerde vrijgave of toegang, ongeacht of deze verwerking in Nederland of elders plaatsvindt.

Inzage en correctie

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens hebt u recht op inzage in de persoonsgegevens die Sense4Digital van u verwerkt en eventueel correctie daarvan. Indien u van deze rechten gebruik wenst te maken, of vragen hebt over de wijze waarop Sense4Digital uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Sense4Digital via post@sense4.digital.

Wijzigingen

Tot slot wijst Sense4Digital u erop dat zij wijzigingen kan aanbrengen in deze Privacyverklaring. Echter, uw gegevens zullen nooit voor andere doeleinden gebruikt worden dan hetgeen u toestemming voor gegeven heeft.

Benieuwd naar onze werkwijze?